כתובת:
נחל אלכסנדר 11
צור יצחק
ישראל
טלפון:
09-7655871